Ultimele stiri

Evaluare Națională 2014. Subiectele primite de elevi în ultimii 5 ani la Matematică

Emoții pentru elevii de clasa a VIII-a. Aproximativ 167.000 de absolvenţi de clasa a VIII-a susțin miercuri proba scrisă de matematică.

Anul acesta Evaluarea Naţională se desfășoară în aceleaşi condiţii şi după aceeaşi metodologie ca şi în anii trecuţ. Media obţinută va conta în proporţie de 75% în calculul mediei de admitere la liceu.

Proba de matematică se va desfăşura în săli supravegheate video, la fel ca şi proba la limba română.

Subiecte Evaluare Naţională 2014 Matematică. Ce s-a dat în 5 ultimii ani

Potrivit Gândul, subiectele la matematică au fost alcătuite din probleme din aritmetică, algebră, dar şi din geometrie, astfel încât să cuprindă materia învăţată în clasele V-VIII.

2009 a fost ultimul an în care examenul s-a numit Capacitate. Elevii au primit la matematică două subiecte. Începând cu 2010, când metodologia de examen s-a schimbat, elevii au primit la matematică trei subiecte dintre care unul de geometrie.

În 2009, subiectele au fost din mulţimi, funcţii, dar şi din geometrie.

În 2010, din cele trei subiecte ultimul a fost din geometrie, iar elevii au avut de calculat aria totală a unei piramide.

În 2011, elevii au primit la cel de-al treilea subiect mai multe probleme de geometrie, printre care aflarea ariei unor suprafeţe.

În 2012, la subiectul I, absolvenţii au avut de efectuat un calcul simplu şi o medie aritmetică. De asemenea, trebuiau să afle perimetrul unui romb, aria totală a unui cub şi să citească un grafic. Primul subpunct de la subiectul al II-lea le cerea elevilor să deseneze o piramidă patrulateră, iar al doilea să calculeze o medie geometrică.

În 2013,  la primul subiect, elevii au avut de rezolvat câteva operații. La subiectul al doilea, cei aflați la examen au trebuit să deseneze o piramidă triunghiulară regulată, după care elevii au trebuit să rezolve o problemă de aritmetică. Subiectul III a fost alcătuit din două probleme de geometrie, prima având în ipoteză un dreptunghi cu latura şi diagonala date, iar a doua, un paralelipiped dreptunghic.

Proba scrisă la MATEMATICĂ de la  EVALUAREA NAŢIONALĂ 2014 începe la ora 9:00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conţin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susţine examenul. Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfăşoara probele scrise.

Evaluare Naţională 2014 – Calendar:

13 iunie  Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

16 – 18 iunie  Înscrierea la Evaluarea Naţională

23 iunie  Limba şi literatura română – probă scrisă

24 iunie  Limba şi literatura maternă – probă scrisă

25 iunie  Matematica – probă scris

27 iunie Afişarea rezultatelor (până la ora 16)

27 iunie  Depunerea contestaţiilor (orele 16 – 20)

28 iunie-30 iunie Rezolvarea contestaţiilor

1 iulie Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

Evaluare Naţională 2014. Noua formulă de calcul pentru admitere 2014

Ministerul Educaţiei a decis ca de anul acesta media de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%,  şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel: MA= (ABS+3 EN):4 (media de admitere este egală cu media generală de absolvire de la gimnaziu plus de trei ori media generală de la evaluarea naţională, totul împărţit la patru)

Evaluare Naţională 2014. Prima etapă de la Admitere 2014

4 – 8 iulie – Elevii de clasa a VIII-a completează fişele de înscriere alături de  părinţiilor, asistaţi de diriginţi.

4 – 8 iulie  – Tot în acest interval, se introduc în baza de date computerizată  datele din  fişele de înscriere

5 – 9 iulie – Are loc verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator,  se corectează greşelile în baza de date computerizată.

10 iulie – Este ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere judeţene. În acelaşi timp se publică transmite şi lista absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată.

11 iulie – Are loc transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene la Centrul Naţional de Admitere

12 – 13 iulie – Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene, transmiterea modificărilor la comisia naţională

14 iulie  – Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor

15 iulie – Repartizare Computerizată în învăţământul liceal  de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015

16 iulie  – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat din județ.

16 iulie – Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

17 iulie -25 iulie – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

Evaluare Naţională 2014. A doua etapă de la Admitere 2014

Elevii din seria curentă  şi cei din seriile anterioare care nu îmdeplinesc 18 ani până la începerea anului şcolar 2014-2015,  care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă, mai pot face acest lucru în cea  doua etapă de admitere care are loc în luna iulie.

16 iulie  – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

17-18 iulie  – Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă

19 iulie  – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

16 – 21 iulie – Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii

21 iulie  – Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

16 – 22 iulie – Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori

23 iulie  – Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean şi la Centrul Naţional de Admitere

24 iulie  – Repartizare Computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

24 iulie  – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat. Fiecare şcoală va lista candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă.

Între 1 august şi 8 septembrie are loc cea de-a treia etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015.

1 Commentariu pe Evaluare Națională 2014. Subiectele primite de elevi în ultimii 5 ani la Matematică

  1. Pai, si unde sunt subiectele primite de-a lungul timpului?
    In titlu scrie asa „Subiectele primite de elevi în ultimii 5 ani la Matematică”.
    M-ar interesa o lista de link-uri pe care sa le pot accesa pentru a afla care au fost aceste subiecte.
    Multumesc.

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi publicata.


*