Ultimele stiri

Expozitie Catalin Balescu la Muzeul de Arta Timisoara

Muzeul de Artă Timișoara organizează joi, 10 martie a.c., de la ora 18, la Palatul Baroc din Piața Unirii, Timișoara, vernisajul expoziției

*Cătălin Bălescu – Studii despre manierism*

În cadrul vernisajului, vor lua cuvântul prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu, prof. univ. dr. Cristian Robert Velescu și prof. univ. dr. Victor Neumann, directorul Muzeului de Artă Timișoara.

Cătălin Bălescu (n.1962 la Brad, Hunedoara), a studiat Pictura la Institutul de Arte Plastice “N. Grigorescu” din București. Are o activitate prodigioasă, atât în domeniul artelor plastice – cu expoziții personale și de grup în Copenhaga, Milano, Beijing, Bangkok, Taipei sau București, numeroase premii și burse – cât și în domeniul învățământului și cercetării, fiind profesor în cadrului departamentului de pictură al Universității Naționale de Arte din București, iar din 2012 rector al
aceleiași instituții.

“Expoziția lui Cătălin Bălescu este o selecție din propria creație care se vrea sugestivă pentru ori­entările artistice ale şcolii de artă bucureştene. Ea probează în ce măsură arta creată în vecinătatea noastră imediată intră în competiție ori se aşează printre creațiile similare din România şi din Europa. Ea reprezintă o ocazie unică în felul ei pentru că oferă şansa confruntării câtorva stiluri, teme, idei şi mesaje. Sunt sigur că expoziția va deschide un dialog amplu şi netrucat între artist şi public, sugerând o viziune asupra tragismului uman, invitând privitorul să‑şi însuşească un cod estetic particular, consonant provocărilor timpului nostru. […] Artistul caută răspuns propriilor interogații, contradicțiilor şi aspirațiilor sale şi ale societății în care trăieşte. Creațiile lui Cătălin Bălescu pot fi percepute ca o discontinuitate sau ca o ruptură în continuitate. În cazul lor, descoperim o mitologie a rupturii inițiatice, acea metaforă religioasă (Pierre Bourdieu) ce mă duce cu gândul la o cultură nu doar artistică, ci şi literară, religioasă, la o reflecție filozofică şi pe care autenticul artist o caută de fiecare dată”. (Victor Neumann)

“Distanța ce separă atelierul pictorului Cătălin Bălescu de muzeul timişorean nu va fi anulată decât în momentul vernisajului expoziției. Până atunci, singura verigă de legătură o reprezintă vede­rea—prin excelență barocă—a tablourilor realizată de artist cu o oglindă convexă, ce face parte din instrumentarul său preferat. Lumea picturii sale văzute prin intermediul oglinzii reprezintă pentru mine o metaforă barocă prin excelență şi totodată un Auftakt al spectacolului expozițional ce va urma. Acesta va sta cu siguranță sub semnul unei fericite excepții: căci dacă, de obicei, arta contemporană se insinuează prin contrast în ambianța încărcată stilistic şi istoric, în cazul de față, pictura va dialoga firesc, armonic cu spațiul baroc în care se va instala în mod suveran”. (Ruxandra Demetrescu)

„Parcursul creator al lui Cătălin Bălescu străbate, în mod hotărât, teritoriile picturii înseşi. Acestea i se înfățişează artistului aidoma unei împărății pe care, străbătând‑o, îi este dat să se apropie—cu fiece pas pe care‑l schițează—de însăşi inima ei. Un drum despre care mă grăbesc să adaug că este complex, presărat cu primejdii. Ceea ce însemnă că artistul îşi ocheşte necontenit ținta, scrutând‑o cu străşnicie. Având intuiția şi inteligența creatoare de partea sa, Bălescu se apropie
asimptotic de ceea ce aş numi esență a actului creator. Faptul se cere, fireşte, tălmăcit. Pentru Cătălin Bălescu, înstăpânirea asupra domeniului picturii nu este o aventură ce ține cât un anotimp, ori poate o zi din viața artistului, ci un proces îndelungat, care îşi are legile sale fireşti de creştere, nodurile şi încrengăturile sale. Nişte încrengături ce
urmăresc într‑un chip aproape metodic înseşi meandrele actului cunoaşterii.
E limpede că amintitul act nu e lipsit de surprize. Unele dintre acestea—pitite în golful meandrelor‑idei—sunt în măsură a descumpăni ori se vădesc dureroase de‑a dreptul. Totuşi, descumpănirea şi durerea vin însoțite de răsplăți spirituale dintre cele mai îmbelşugate şi mai pure.
Practica artistică—după cum bine se ştie—e tot o formă a cunoaşterii, iar Cătălin Bălescu, în mod hotărât, ține seamă, în tot ceea ce face, de învățătura leonardescă, potrivit căreia La pittura e una cosa mentale”.
(Cristian-R. Velescu)

Expoziția *Studii despre manierism* va fi deschisă publicului Muzeului de Artă Timișoara până în data de 26 aprilie 2016, putând fi vizitată zilnic între orele 10-18 (luni închis).

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi publicata.


*