Ultimele stiri

Guvern: Procedura adopţiilor se simplifică.

adoptii

Guvernul aprobat, miercuri, un proiect de lege prin care procedura de adopţie atât în cazul adopţiilor interne, cât şi al celor internaţionale se simplifică, iar persoanele care adoptă un copil vor putea beneficia de un concediu de acomodare de trei luni, plătit cu 3.300 lei lunar.
Proiectul de lege propune o serie de dispoziţii procedurale care să permită finalizarea unei adopţii pentru toate cele trei etape – declararea adoptabilităţii, încredinţarea în vederea adopţiei şi încuviinţarea adopţiei într-o perioadă mai scurtă de timp.
Astfel, termenul de apel în instanţa judecătorească va fi redus de la 30 de zile la 10 zile, iar primul termen de judecată va fi în 15 zile de la înregistrarea cererii. În plus, pentru judecarea cererilor de încredinţare în vederea adopţiei, nu va mai fi necesară citarea părţilor, fiind evitată o durată mare de timp pentru soluţionarea dosarelor.

Prin adoptarea acestui proiect, sunt reglementate şi situaţiile în care părinţii biologici, legal citaţi de către instanţa judecătorească, refuză să se prezinte la două termene fixate de către instanţă, neprezentarea lor fiind apreciată drept refuz abuziv de a consimţi la adopţie, fapt ce va conduce la declararea copilului ca fiind adoptabil. Adopţia poate fi stabilită şi în cazul în care părinţii/rudele care au putut fi găsite declară că nu doresc să se ocupe de copil, însă ulterior refuză să semneze declaraţiile care ar permite copilului să fie declarat adoptabil.
„Pe de o parte, rudele numai până la gradul IV ale copilului care ar putea avea grijă de acesta şi care ar putea fi consultate spre a fi întrebate dacă doresc să-l îngrijească pe copil atunci când părinţii l-au abadonat sunt căutate pentru un termen numai de şase luni, nu un an cum se proceda până acum. Posibilităţile ca părintele să refuze abuziv să-şi dea consimţământul la adopţie, dar în acelaşi timp nici să dorească să-l îngrijească în familia lui sunt reduse şi limitate, copilul este declarat adoptabil atunci când managerul de caz a constatat că trebuie să fie declarat adoptabil nu numai pentru o perioadă de un an aşa cum era până acum, ci până la împlinirea vârstei de 14 ani, putând fi continuată această adoptabilitate după 14 ani numai cu acordul copilului sau numai în cazul în care după 14 ani există o solicitare de adopţie pentru acest copil”, a explicat, miercuri, Gabriela Coman, preşedinte Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii.
Pe de altă parte, acolo unde va fi necesar, o comisie rogatorie se poate deplasa la domiciliul părintelui pentru luarea consimţământului acestuia, însă termenul în care aceştia îşi pot retrage declaraţiile conform cărora nu doresc să îngrijească minorul a fost redus de la 60 la 30 de zile. O altă situaţie reglementată de prezentul proiect este aceea în care, dacă după o perioadă de 6 luni de la instituirea măsurilor de protecţie specială, părinţii şi rudele copilului de până la gradul al patrulea nu sunt găsite, pot fi demarate procedurile de adopţie.
Mai mult, termenul de 2 ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil va fi eliminat, astfel încât, la obţinerea acestui statut, ca urmare a deciziei unei instanţe de judecată, acesta va fi valabil până la încuviinţarea adopţiei sau până ce copilul împlineşte vârsta de 14 ani. Termenele vor fi reduse şi în cazul adopţiilor internaţionale, un copil fiind eligibil pentru o astfel de adopţie după o perioadă de un an de la deschiderea procedurii, şi nu după doi ani, aşa cum se întâmplă în prezent.
O noutate reglementată prin acest proiect de lege vizează acordarea unui concediu de acomodare, cu o durată de maximum 90 de zile şi a unei indemnizaţii lunare pe durata încredinţării în vederea adopţiei, oricăruia dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit. Valoarea indemnizaţiei va fi raportată la indicatorul social de referinţă (ISR) şi va fi în cuantum de 6,8 ISR. Aceasta ar însemna circa 3.330 lei pe luna. Valoarea indicatorului social de referinţă este în prezent de 500 de lei. Concediul se acorda în cazul adopţiei unui copil cu vârsta mai mare de doi ani, întrucât în cazul copiilor de până la doi ani, sunt incidente dispoziţiile privind concediul şi indemnizaţia lunară privind creşterea copilului.
De asemenea, persoanele care doresc să adopte un copil vor avea dreptul la timp liber în limita a 40 de ore pe an pentru efectuarea evaluărilor impuse de obţinerea atestatului şi realizarea potrivirii practice. Timpul liber se va acorda fără afectarea drepturilor salariale.
„Părintele care doreşte să adopte va beneficia faţă de angajator de 40 de ore fără a îi fi socotite absenţă de la servicu, de 40 de ore libere în care poate face orice demersuri legate de pregătirea documetaţiei şi de drumurile pe care le face la Direcţia pentru Protecţia Copilului, atunci când îşi depune actele pentru a fi atestată ca familie adoptatoare”, a arătat Gabriela Coman.
O altă măsură prevede prelungirea valabilităţii atestatului de familie adoptatoare de la un an la 2 ani.
În privinţa realizării potrivirii teoretice, aceasta va fi efectuată în mod obligatoriu la nivel local, de către fiecare direcţie generală de asistenţă socială şi protecţia copilului. Responsabilul de caz va accesa lista tuturor adoptatorilor înregistraţi cu atestate valabile, care au fost identificaţi ca fiind corespunzători pentru nevoile copilului.
În cazul adopţiilor internaţionale, copilul va fi declarat eligibil, conform noului act normativ, la numai un an de la deschiderea procedurii, şi nu după doi ani, aşa cum se întâmplă în prezent.
Intrarea în vigoare a legii se va realiza într-un termen de patru luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, moment estimat ca fiind în cursul anului 2016.

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi publicata.


*