Ultimele stiri

Încep înscrierile pentru alocarea garsonierelor din blocul de pe strada Polonă. Ce documente sunt necesare

Primaria Timisoara

Aşa cum s-a anunţat anterior, Primăria Municipiului Timişoara va pune la dispoziţia timişorenilor 129 de garsoniere într-un bloc, proaspăt reabilitat, de pe strada Polonă.

Astfel, cei dornici să obţină o locuinţă aici pot depune o cere, până pe 31 martie. În urma solicitărilor depuse se va stabili cine sunt cei care au prioritate. De asemenea, doar cetăţenii care au domiciliul în oraş şi lucrează în Timişoara pot să aplice.

În dosarul cererii, care poate fi depus la Primăria Timişoara, trebuie incluse şi următoarele documente:

Pentru stabilirea criteriilor de acces:

– copie autentificată de pe actul de naştere şi/sau de pe actul de identitate al titularului și membrilor de familie;

–   declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia, din care să reiasă că nu deţine şi nu au deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau nu a fost beneficiarl unei alte locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat sau A.N.L, sau să nu fi deţinut o locuință cu chirie din fondul locativ de stat din care să fi fost evacuat datorită neachitării chiriei, a taxelor aferente apartamentului sau datorită unor motive imputabile chiriaşului sau nerespectării clauzelor contractuale;

– adeverinţă de la locul de muncă cu venitul net din luna precedentă depunerii cererii, însoţită de o copie a contractului de muncă pentru titularul cererii şi a celorlalţi membrii de familie, iar pentru pensionari se va depune cuponul de pensie pentru luna anterioară depunerii solicitării şi decizia de pensie;

Pentru stabilirea punctajului (după caz):

– copie după contract de închiriere valabil, încheiat pentru spaţiul în care locuiesc în prezent

-copii după actele de stare civilă (BI/CI, certificat căsătorie, certificate naştere copii minori, sentinţe divorţ)

-copie după certificatul de handicap

-copie după ultima diplomă de studii

-adeverinţă care să ateste faptul că titularul cererii a fost instituţionalizat într-o instituţie de ocrotire a minorilor

-sentinţă judecătorească de adopţie pentru copiilor minori

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi publicata.


*