Ultimele stiri

Luni începe Evaluarea Națională cu prima probă la limba română

Începe Evaluarea Națională. Aproximativ 195.000 de absolvenţi de clasa a VIII-a susțin luni proba scrisă la limba română. Anul acesta este pentru prima dată când media obţinută la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2014 va conta în proporţie de 75% în calculul mediei de admitere la liceu.  Până anul trecut, media la acest examen a contat în proporţie de 50%.

Sălile unde se descarcă şi se multiplică subiectele şi sălile unde se corectează lucrările vor fi supravegheate video. Subiectele pentru Evaluarea Nationala sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, din subordinea Ministerului Educaţiei. Potrivit metodologiei de la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2014, subiectele de examen trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate şi să permită rezolvarea lor în 120 de minute.

Calendarul examenului şi noua formulă de calcul pentru admitere 2014

Calcularea mediei se va face după formula: MA= (ABS+3 EN):4, unde media de admitere este egală cu media generală de absolvire de la gimnaziu plus de trei ori media generală de la evaluarea naţională, totul împărţit la patru.

Potrivit gândul. info, prima etapă de ADMITERE  2014 se va desfășura după următorul program:

4 – 8 iulie – Elevii de clasa a VIII-a completează fişele de înscriere alături de  părinţiilor, asistaţi de diriginţi.

4 – 8 iulie  – Se introduc în baza de date computerizată  datele din  fişele de înscriere

5 – 9 iulie – Are loc verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator.  Se corectează greşelile în baza de date computerizată.

10 iulie – Este ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere judeţene. În acelaşi timp se publică transmite şi lista absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată.

11 iulie – Are loc transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene la Centrul Naţional de Admitere.

12 – 13 iulie – Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene, transmiterea modificărilor la comisia naţională.

14 iulie  – Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor.

15 iulie – REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ  în învăţământul liceal  de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015.

16 iulie  – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat din judeţ.

16 iulie – Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

17 iulie -25 iulie – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

Cea de-a doua etapă de admitere are loc în luna iulie. Așadar, elevii din seria curentă  şi cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la începerea anului şcolar 2014-2015 și care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă, mai pot face acest lucru în iulie.

Examenele din luna iulie vor fi susținute după următorul program:

16 iulie  – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

17-18 iulie  – Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă

19 iulie  – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

16 – 21 iulie – Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii

21 iulie  – Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

16 – 22 iulie – Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori

23 iulie  – Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean şi la Centrul Naţional de Admitere

24 iulie  – REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ  a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

24 iulie  – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat. Fiecare şcoală va lista candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă.

Între 1 august şi 8 septembrie are loc cea de-a treia etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat. Candidaţii din seria curentă, precum şi cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015 pot susține examenele în toamnă.

 

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi publicata.


*