Ultimele stiri

„Metode inovative de restructurare curriculară”-workshop internaţional la UVT

Universitatea de Vest din Timișoara, prin Departamentul Management al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, a organizat în zilele de 11 și 12 decembrie workshopul internațional „Metode inovative de restructurare curriculară” în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/136372: „Inovarea educației universitare la nivelul ciclului de licență a viitorilor specialiști economiști în management și  administrarea afacerilor pentru dezvoltarea durabilă a organizațiilor din România în economia bazată pe cunoaștere –  INOVMAN”.

Scopul acestui workshop a fost inovarea curriculară a specializărilor Management și Economia comerțului, turismului și serviciilor. În acest sens, în prima zi de lucru, participanții au avut onoarea de a beneficia de prezența domnului Francesco Forte, Profesor Emerit al Universității Sapienza din Roma, Italia, profesor universitar de renume internațional. Domnia sa a  împărtășit din bunele practici privind restructurarea curriculară în cadrul acestei prestigioase universități europene, precum și din bogata experiență, în urma discuțiilor oferind totodată un feedback pozitiv asupra propunerilor de inovare curriculară prezentate pentru specializarea Management.

„Universitatea are numeroși parteneri internaționali care pot să contribuie pozitiv la procesul de educație și cercetare. Lucrăm împreună și dezvoltăm proiecte care să ne mențină în rând cu principalii noștri competitori pe plan european. Am spus mereu că, pentru a progresa, trebuie să inovăm, să ne adaptăm la noile cerințe ale pieței muncii. Ne-am propus, astfel, să le oferim studenților cele mai bune oportunități de formare”, spune Rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

Obiectivul general al proiectului INOVMAN îl constituie creșterea calității procesului de învățământ pentru studenții economiști de la ciclul de licență prin promovarea învățării centrate pe student, creșterea relevanței programelor de studii și dezvoltarea unui curriculum adaptat standardelor Europene ale pieței muncii și necesităților de dezvoltare a societății bazate pe cunoaștere.

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi publicata.


*