Ultimele stiri

Primăria Timișoara pune la bătaie 13 posturi. Ce trebuie să faci dacă vrei să participi la concurs

Primaria Timisoara

Concurs la Primăria Timișoara! Instituția pune la bătaie 13 posturi de consilier. Cei ce doresc să prindă o astfel de poziție trebuie să se înscrie până la începutul lunii viitoare, iar cei ce au dosarele în regulă vor participa în 15.04.2015, ora 10:00, la sediul Primăriei Timișoara, la proba scrisă.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificata- vezi anexa;
  • copiile diplomelor de studii §i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de munca sau, după caz, adeverință care sa ateste vechimea în munca și, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor).
  • adeverința care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declarația pe propria răspundere sau adeverință care sa ateste ca nu a desfășurat activități de poliție politica.

Copiile actelor prevazute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate, anunță reprezentanții Primăriei.

Atenție! Ultima zi de înscriere la concurs este 03.04.2015

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, pe site-ul instituției și la nr. de telefon : 0256-408352; 0256408372

Bibliografie

Listă posturi vacante

Formular de înscriere

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi publicata.


*