Ultimele stiri

Primăria Timișoara scoate la concurs posturi de directori, șefi de birou și șefi de serviciu

Primaria Timisoara

Primăria Timişoara organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi. Se caută doi directori executivi la Direcţia de Mediu şi la Direcţia de Comunicare, doi şefi de serviciu, la Serviciul Juridic şi la Serviciul Achiziţii Publice, şi trei şefi de birouri la Biroul Consultanță Juridică, Biroul Locuințe și la Biroul Autorizare Activități Comerciale.

Dosarele se depun în termen de 20 de zile de la publicare la Serviciul Resurse Umane, camera 8 parter.

Dosarul de concurs trebuie să conțină formularul de înscriere, copie după actul de identitate, diplome de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, copie după cartea de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice, cazier judiciar, adeverință care să ateste starea de sănătate, recomandare de la ultimul loc de muncă sau copii ale fișelor de evaluare a performanțelor profesionale pe ultimii doi ani, pentru funcționarii publici și declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Prima probă a concursului, cea scrisă, va avea loc pe 10 septembrie.

Printre posturile scoase la concurs, se numără posturile Alinei Pintilie, de la Direcția de Comunicare, și cel al lui Adrian Bere, de la Mediu.

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi publicata.


*