Ultimele stiri

Primarul Municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a aprobat Regulamentul pentru accesul autovehiculelor locatarilor/agenţilor economici pe străzile pietonale din zona Cetate

nicolae robu bicicleta

Primarul Municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a aprobat Regulamentul pentru accesul autovehiculelor locatarilor/agenţilor economici pe străzile pietonale din zona Cetate. Regulamentul a fost avizat joi, 18 februarie 2016, de către Comisia de Circulaţie a municipiului, devenind operaţional cu această dată.
“Zona Cetate” este delimitată de străzile: Sf. Ioan, Gheorghe Dima, Oituz, Martin Luther, Proclamaţia de la Timişoara, Augustin Pacha, Carol Telbisz, I.C. Brătianu. Accesul cu vehicule pe străzile pietonale/pieţe este permis doar conducătorilor auto care deţin avizul Comisiei de Circulaţie.

1. LOCATARI Program de acces: orele 7-9, 17-19, 22-24. Avizele de acces se eliberează doar persoanelor care au domiciliul în “Zona Cetate” şi doar pentru vehiculele deţinute în proprietate, înmatriculate la adresa solicitantului sau deţinute în baza unui contract de leasing financiar în care solicitantul are calitate de utilizator. Numărul de locuri de parcare în curţile interioare pentru parcarea unui vehicul este de 10 mp, iar totalul spaţiului alocat parcării vehiculelor nu va putea depăşi 80% din suprafaţa curţii imobilului. Calea de acces în curtea imobilului şi aleile pietonale din incinta curţii interioare nu pot fi ocupate în vederea staţionării autovehiculelor. Nu se eliberează avize decât pentru proprietarii de garaje sau dacă există posibilitatea parcării vehiculelor. Pentru obţinerea avizului Comisiei de Circulaţie se depun la Centrul de consiliere cetăţeni din cadrul Primăriei(camera 12)următoarele documente: copie C.I./B.I. solicitant; dovada deţinerii autovehicul(copie carte identitate, certificat înmatriculare); dovada achitării impozitului pentru autovehicul pentru anul fiscal anterior; dovada deţinerii garajului(extras carte funciară). Dacă staţionarea vehiculelor se face în curtea interioară a imobilului, solicitantul va prezenta acordul scris(declaraţie notarială)al tuturor proprietarilor imobilului care deţin suprafeţe comune în curtea imobilului. Dacă suprafaţa curţii nu acoperă necesarul, este necesar un acord între proprietarii deţinători de părţi comune în curtea imobilului (declaraţie notarială ) cu privire la renunţarea la acest drept în favoarea celuilalt proprietar. În cazul în care nu există acest acord, nu se va elibera aviz de acces pentru niciun proprietar din imobilul. Eliberarea avizelor se va face în limita unui singur vehicul pentru toţi proprietarii unui apartament. Pentru casele individuale care deţin o curte care poate asigura parcarea mai multor vehicule se vor elibera avize în funcţie de suprafaţa destinată parcării(dovedită prin extras C.F. ), dar nu mai mult de un vehicul/apartament. Nu se iau în considerare contractele de închiriere a unor dependinţe sau părţi din imobil către terţi.
2. APROVIZIONARE -program de acces: orele 6- 9. Pentru vehiculele care aprovizionează spaţiile comerciale cu sediul/punct de lucru în zonă trebuie prezentate documente justificative cu destinaţia mărfurilor (factura, aviz însoţire marfă). Accesul se va face în baza avizului Comisiei de Circulaţie, care se obţine prin depunerea unei solicitări şi a unei copii a certificatului de înmatriculare. Aprovizionarea se face cu autovehicule cu masă maximă autorizată de 3,5 tone.
3.ACCESUL OCAZIONAL-se face doar în cazuri speciale (schimbare de domiciliu, renovări imobile, etc.) cu avizul Comisiei de Circulaţie. Comisia de Circulaţie are dreptul de a retrage pe termen nelimitat avizul, dacă deţinătorul nu respectă condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia.

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi publicata.


*