Ultimele stiri

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstetrica si ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara aproape de finalizare

Municipiul Timisoara, în calitate de beneficiar, anunta finalizarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstetrica si ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara” la data de 31 decembrie 2015.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR si Municipiul Timisoara au semnat contractul de finantare nerambursabila pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstetrica si ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara”, cod SMIS 26136, finan?at prin Regio – Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 – Îmbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate.

Sursa de finantare a fost bugetul local, bugetul de stat si Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2007-2013.

Valoare totala a proiectului la semnarea contractului a fost de 10.694.419,46 lei (TVA inclus), din care valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitata este de 8.421.866,76 lei, reprezentând 98% din valoarea eligibila a proiectului. Valoare totala a proiectului la finalizarea implementaarii a fost de 9.888.147.95 (TVA inclus).

Prin atingerea obiectivelor propuse, proiectul contribuie la îmbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala, fapt care are ca principal efect eficientizarea serviciilor de sanatate pentru populatia Municipiului Timisoara si a localitatilor periurbane.

Rezultatele proiectului
Proiectul a presupus amenajarea unui ambulatoriu pentru spital complet functional, cu o suprafata totala utila de 612 mp, acoperind atât parterul cât si demisolul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un numar de 14 cabinete, respectiv 1 cabinet obstetrica, 1 cabinet neonatologie, 4 cabinete obstetrica – ginecologie, 8 cabinete ginecologie si spatii anexe, inclusiv camera de sterilizare si sala de tratamente.
Din cele 14 cabinete propuse, 7 cabinete au fost reabilitate, urmând a fi modernizate prin echipare si dotare cu mobilier si echipamente medicale de ultima generatie, iar 7 cabinete au fost nou amenajate, rezultând din recompartimentari ale spa?iilor existente urmând la rândul lor a fi echipate si dotate corespunzator. Din grupurile sanitare destinate pentru pacienti, 1 grup sanitar este amenajat pentru persoanele cu dizabilitati fizice si 1 grup sanitar este amenajat pentru copii.

Implementarea proiectului a fost asigurata de Echipa de Implementare a Proiectului (EIP), structura constituita la nivelul Municipiului Timisoara, în colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – Autoritatea de Management pentru POR si ADR Vest – Organismul Intermediar pentru POR în Regiunea de Vest.

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi publicata.


*