Ultimele stiri

Repartizarea locuinţelor sociale se va face în baza unei liste unice, la Timișoara! Ce trebuie să faceți să nu fiți exclus de pe listă

Primăria Timișoara anunță printr-un comunicat de presă că începând din anul 2015 locuinţele sociale vor fi atribuite în baza unei singure liste cu candidaţi.

Astfel, “ 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe trebuie să fie major şi să aibă domiciliul în municipiul Timişoara. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

2. Titularul cererii de locuinţa şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţa în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ teritoriale şi nu au deţinut cu chirie o locuinţă din fondul locativ de stat pentru care au pierdut drepturile locative din propria culpă, ca urmare a neplăţii chiriei/utilităţilor sau nerespectării clauzelor contractuale. Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia. NOTĂ: Restricţia nu se aplică chiriaşilor din locuinţele preluate de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau sunt retrocedate către foştii proprietari”, se arată în comunicatul remis de Primărie.

Au acces la locuinţă socială în vederea închirierii familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană realizat în ultimele 12 luni sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie.

Lista de priorităţi se stabileşte anual. Solicitanţii înscrişi pe listă au obligaţia de a depune formularul de reactualizare a cererii de înscriere pe listele de priorităţi pentru anul viitor până la data de 15 noiembrie a anului în curs.

Cererile de actualizare se pot depune la Primăria Municipiului Timişoara, camera 12 – Serviciul Relaţionare cu Cetăţenii, începând cu data de 21 august. Solicitanţii care nu depun formularul de reactualizare a cererii vor fi excluşi de pe listă.

În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (zi/luna/an).

Scrie un comentariu

Adresa dvs. de email nu va fi publicata.


*